Rit 20 van 2017 op vrijdag 17 maart over 57 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Veenklooster - Kollumerzwaag (Zandbulten) - Twijzel - Kootstertille -Drogeham - Harkema - It Wytfean - Eastermar - Sumar - Garyp - langs Sumar - Burgum - Noardburgum - De Westereen - Kollumerzwaag - Veenklooster - Kollum