Rit 166 van 2016 op woensdag 28 december over 92 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Veenklooster - Kollumerzwaag - De Westereen - Feanwâlden - langs Ryptsjerk - Gytsjerk - Miedum - Lekkum - Leeuwarden - Marsum - Ingelum - Menaam - langs Dronryp - Ritsumazijl - Leeuwarden - Tytsjerk - Hurdegaryp - Quatrebras - Noardburgum - langs Twijzelerheide - Kollumerzwaag (Zandbulten) - Veenklooster - Kollum