Rit 145 van 2016 op donderdag 27 oktober over 121 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Veenklooster - Kollumerzwaag (Zandbulten) - langs Twijzelerheide - Burgum - Sumar - Garyp - Warten - Grou - Jirnsum - Terherne - Akmarijp - Vegelinsoord* - Oudehaske - Nijehaske - Heerenveen - Terband - Luinjeberd - Gersloot-Polder - Tijnje - Nij Beets - Beetsterzwaag - Olterterp - langs Drachten en Ureterp - Drachtstercompagnie - Houtigehage - Surhuisterveen - langs Surhuizum - Buitenpost - Kollum

* telt mee voor mijn uitdaging 'alle dorpen en steden van Fryslân, Groningen en Drenthe befietsen binnen een half jaar'