Rit 142 van 2016 op woensdag 19 oktober over 203 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Veenklooster - Kollumerzwaag (Zandbulten) - langs Twijzelerheide, Noardburgum, Burgum en Hurdegaryp - Tytsjerk - Lytse Geast - Leeuwarden - langs Goutum - Weidum - Mantgum - Britswert - Itens - Rien* - Lytsewierrum* - Reahūs* - Tirns* - Nijland* - Wolsum* - Blauwhuis - Greonterp* - Nijhuizum* - Workum - It Heidenskip* - Koudum* - Hemelum - Bakhuizen* - Mirns* - Rijs* - Oudemirdum* - Nijemirdum* - Oudega* - Elahuizen* - Indijk* - Woudsend - Spannenburg - Legemeer* - Scharsterbrug - Joure - Snikzwaag* - Akmarijp* - Terkaple* - Terherne - Jirnsum - Grou - Warten - Garyp - Sumar - Burgum - langs Noardburgum en Twijzelerheide - Kollumerzwaag (Zandbulten) - Veenklooster - Kollum

* telt mee voor mijn uitdaging 'alle dorpen en steden van Fryslān, Groningen en Drenthe befietsen binnen een half jaar'