Rit 132 van 2016 op maandag 26 september over 172 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Oudwoude - langs Triemen - Broeksterw‚ld - Readtsjerk - MŻnein - Gytsjerk - Miedum - Lekkum - Leeuwarden - Marsum - Dronryp - Franeker - Hitzum - Achlum - Kimswerd - Zurich* - Breezanddijk* - Kornwerderzand* - Zurich - Pingjum* - Witmarsum - Hemert - Wommels - Easterein - Itens - Britswert - Mantgum - Weidum - langs Goutum - Leeuwarden - Lytse Geast - Tytsjerk - langs Hurdegaryp, Burgum, Noardburgum en Twijzelerheide - Kollumerzaag (Zandbulten) - Veenklooster - Kollum

* telt mee voor mijn uitdaging 'alle dorpen en steden van Frysl‚n, Groningen en Drenthe befietsen binnen een half jaar'