Rit 129 van 2016 op maandag 19 september over 184 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Veenklooster - Oudwoude - Kollum - Veenklooster - Kollumerzwaag (Zandbulten) - langs Twijzelerheide - Burgum - Sumar - Garyp - Warten - Grou - Jirnsum - Terherne* - Goingarijp* - Broek* - Joure* - Scharsterbrug - Boornzwaag* - Langweer* - Dijken* - Teroele* - Idskenhuizen* - Spannenburg - langs Woudsend - Hommerts - Heeg* - Gaastmeer* - Idzega* - Sandfirden* - Oudega* - Abbega* - Folsgare - Ysbrechtum - Sneek - langs LoŽnga - Sibrandabuorren - Tersoal - Poppenwier - Raerd - Reduzum - Wytgaard - langs Goutum - Leeuwarden - Lytse Geast - Tytsjerk - langs Hurdegaryp, Burgum, Noardburgum, Twijzelerheide en Kollumerzwaag (Zandbulten) - Kollum

* telt mee voor mijn uitdaging 'alle dorpen en steden van Frysl‚n, Groningen en Drenthe befietsen binnen een half jaar'