Rit 124 van 2016 op dinsdag 6 september over 82 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Veenklooster - Kollumerzwaag (Zandbulten) - langs Twijzelerheide, Noardburgum, Burgum, Suw‚ld en Lytse Geast - Leeuwarden - Wytgaard - Reduzum - Raerd - Poppenwier - Tersoal - Sibrandabuorren - Scharnegoutum - Ysbrechtum - Folsgare - Abbega - Oudega - Sandfirden - Idzega - Oudega - IJlst

* telt mee voor mijn uitdaging 'alle dorpen en steden van Frysl‚n, Groningen en Drenthe befietsen binnen een half jaar'