Rit 104 van 2016 op maandag 25 juli over 158 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Oudwoude - Westergeest - Driezum - Wâlterswâld - Damwâld - Rinsumageast - Sibrandahűs - Burdaad - Tergręft - (langs) Bartlehiem - Hijum - Alde Leie - Vrouwenparochie - Bitgummole - Menaam - Slappeterp - langs Peins - Ried - Boer - Dongjum - Klooster-Lidlum* - Oosterbierum - langs de Waddenkust - Roptazijl - Wijnaldum - Herbaijum* - Hitzum* - Tzum* - langs Wommels - Iens* - Hinnaard* - Easterlittens* - Baard - Leons* - Húns* - Hilaard* - Jellum - (langs) Bears - langs Weidum - Wirdum - Swichum - Wergea - Warten - Garyp - Sumar - Eastermar - Kootstertille - Buitenpost - Kollum

* telt mee voor mijn uitdaging 'alle dorpen en steden van Fryslân, Groningen en Drenthe befietsen in vier maanden tijd'