Rit 101 van 2016 op maandag 18 juli over 160 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Veenklooster - Kollumerzwaag (Zandbulten) - langs Twijzelerheide - Burgum - Sumar - Garyp - (langs) Warten - Grou* - Jirnsum - Poppenwier* - Dearsum* - Wiuwert* - Britswert* - Itens* - Easterein* - Wommels* - KŻbaard* - Waaksens* - Lollum* - Arum* - Achlum* - (langs) Harlingen - Midlum* - Pieterbierum* - Sexbierum* - Oosterbierum* - Tzummarum* - Firdgum* - Westhoek* - Sint Jacobiparochie* - Minnertsga* - Wier* - Sint-Annaparochie - Vrouwenparochie - Alde Leie - (langs) Hallum - (langs) Marrum - Ferwert - Lichtaard - Raard - Dokkum - via Trekweg - Kollum

* telt mee voor mijn uitdaging 'alle dorpen en steden van Frysl‚n, Groningen en Drenthe befietsen in vier maanden tijd'