Rit 100 van 2016 op vrijdag 15 juli over 55 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Oudwoude - langs Triemen - Kollumerzwaag - De Westereen - Feanwâlden - langs Ryptsjerk - Tytsjerk - langs Hurdegaryp - Burgum - Sumar - Eastermar - Skűlenboarch - Kootstertille - Twijzel - Buitenpost - Kollum

* telt mee voor mijn uitdaging 'alle dorpen en steden van Fryslân, Groningen en Drenthe befietsen in vier maanden tijd'