Rit 96 van 2016 op maandag 4 juli over 106 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Veenklooster - Kollumerzwaag (Zandbulten) - langs Twijzelerheide, Burgum en Hurdegaryp - Suw‚ld - Leeuwarden - Goutum - Boksum* - Jellum* - Bears* - Weidum* - Jorwert* - Blessum* - Deinum* - Ritsumazijl - Marsum - Leeuwarden - langs Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - MŻnein - Readtsjerk - Broeksterw‚ld - langs Triemen - Oudwoude - Kollum

* telt mee voor mijn uitdaging 'alle dorpen en steden van Frysl‚n, Groningen en Drenthe befietsen in vier maanden tijd'