Rit 94 van 2016 op dinsdag 28 juni over 70 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Veenklooster - Kollumerzwaag (Zandbulten) - Twijzel - Kootstertille - Drogeham - (langs) Harkema - langs Rottevalle - Drachtstercompagnie - Ureterp - Wijnjewoude - Hemrik - Lippenhuizen - Gorredijk - Terwispel - Luxwoude - Tijnje - Aldeboarn - Akkrum

* telt mee voor mijn uitdaging 'alle dorpen en steden van Fryslân, Groningen en Drenthe befietsen in vier maanden tijd'