Rit 88 van 2016 op zondag 19 juni over 89 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Ee - Oostrum* - Dokkum - Hiaure* - Foudgum* - Brantgum - Waaxens - Holwerd - pier van Holwerd - langs de Waddenzeekust - langs Blije - Hegebeintum - Wânswert - Burdaard - Aldtsjerk* - Oentsjerk* - Gytsjerk - Ryptsjerk* - Hurdegaryp - Feanwâldsterwâl* - langs Feanwâlden - Kuikhorne - De Westereen - Zwagerbosch - Kollumerzwaag - Veenklooster - Kollum

* telt mee voor mijn uitdaging 'alle dorpen en steden van Fryslân, Groningen en Drenthe befietsen in vier maanden tijd'