Rit 83 van 2016 op dinsdag 14 juni over 101 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Oudwoude - Westergeest - Dokkum - Bornwird* - Raard* - Lichtaard* - Reitsum* - Jannum* - W‚nswert* - Marrum* - Hallum* - Hijum* - Oudebildtzijl* - Nij Altoenae* - Sint-Annaparochie* - Berltsum* - Bitgum* - Bitgummole* - Ingelum* - Marsum* - Leeuwarden - Snakkerburen* - Lekkum* - Miedum* - Gytsjerk* - MŻnein* - Readtsjerk* - Broeksterw‚ld* - De Falom* - De Westereen - Kollumerzwaag - Veenklooster - Kollum

* telt mee voor mijn uitdaging 'alle dorpen en steden van Frysl‚n, Groningen en Drenthe befietsen in vier maanden tijd'