Rit 79 van 2016 op woensdag 8 juni over 80 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Dokkumer Nieuwe Zijlen - Engwierum - Ee - Jouswier* - Metslawier* - Niawier* - Wetsens* - Aalsum* - Dokkum - Hantum* - Brangtum* - Waaxens* - Holwerd* - Blije* - Ferwert* - Hegebeintum* - Ginnum* - Jelsum* - Burdaard* - Feanwâlden* - De Westereen - Kollumerzwaag - Veenklooster - Kollum

* telt mee voor mijn uitdaging 'alle dorpen en steden van Fryslân, Groningen en Drenthe befietsen in vier maanden tijd'