Rit 74 van 2016 op vrijdag 27 mei over 58 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Oudwoude - Westergeest - Dokkum* - Hantumeruitburen* - Ternaard* - Wierum* - Nes* - Moddergat* - Paesens* - Lioessens* - Morra* - Tibma - Ee* - Engwierum* - Dokkumer Nieuwe Zijlen - Kollum

* telt mee voor mijn uitdaging 'alle dorpen en steden van Fryslân, Groningen en Drenthe befietsen in vier maanden tijd'