Rit 72 van 2016 op donderdag 19 mei over 169 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Augsbuurt - Blauwverlaat - langs Surhuizum - Surhuisterveen* - Frieschepalen* - Bakkeveen* - Waskemeer* - Haule* - Oosterwolde* - Makkinga* - Elsloo* - Boijl* - Oosterstreek* - Noordwolde* - Vinkega* - Steggerda* - Peperga* - De Blesse* - Wolvega* - Oldeholtpade* - Nijeholtpade* - Oldeholtwolde* - Mildam* - Katlijk* - Bontebok* - De Knipe* - Heerenveen* - Nieuwebrug* - Haskerdijken* - Akkrum* - Jirnsum* - Friens* - Reduzum* - Eagum* - Wergea* - Warten* - Garyp* - Sumar - Eastermar* - Jistrum - Twijzel* - Kollumerzwaag (Zandbulten) - Veenklooster - Kollum

* telt mee voor mijn uitdaging 'alle dorpen en steden van Fryslân, Groningen en Drenthe befietsen in vier maanden tijd'