Rit 20 van 2016 op donderdag 4 februari over 62 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Veenklooster - Kollumerzwaag - De Westereen - De Falom - Broeksterw‚ld - Burdaard - W‚nswert - Marrum - Ferwert - Blije - Holwerd - Waaxens - Brantgum - Foudgum - Bornwird - Dokkum - via Trekweg - Kollum