Rit 13 van 2016 op zaterdag 23 januari over 88 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Buitenpost - Kootstertille - Rottevalle - Drachten - Opeinde - Oudega - Earnew‚ld - langs Warten - Leeuwarden-Zuiderburen - Hempens - Teerns - Leeuwarden - Lytse Geast - langs Hurdegaryp, Burgum, Noardburgum en Twijzelerheide - Kollumerzwaag - Veenklooster - Kollum