Rit 7 van 2016 op dinsdag 12 januari over 94 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Buitenpost - Augustinusga - Harkema - langs Rottevalle - Drachten - Boornbergum - De Veenhoop - Aldeboarn - Akkrum - Nes - Grou - Warten - Garyp - Sumar - Burgum - langs Twijzelerheide - Kollumerzwaag - Veenklooster - Kollum