Rit 52 van 2015 op vrijdag 4 december over 25 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Warfstermolen - langs Munnekezijl en Kwelderweg - Kollum