Rit 42 van 2015 op zondag 9 augustus over 25 km
Beschrijving reisweg: Kollum - langs Kwelderweg en Munnekezijl - Warfstermolen - Kollum