Rit 5 van 2015 op dinsdag 17 februari over 52 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Oudwoude - Westergeest - Driezum - W‚ltersw‚ld - Dokkum - Bornwird - Foudgum - Brantgum - Waaxens - Holwerd - Ternaard - Oosternijkerk - Metslawier - Ee - Kollum