Rit 22 van 2014 op donderdag 14 augustus over 51 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Ee - Metslawier - Niawier - Hantumeruitburen - Hantum - Brantgum - Foudgum - Bornwird - Dokkum - Damw‚ld - De Falom - De Westereen - Kollumerzwaag - Veenklooster - Kollum