Rit 7 van 2014 op maandag 17 februari over 63 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Veenklooster - Kollumerzwaag - Burgum - Sumar - Garyp - Earnew‚ld - Oudega - Nijega - De Tike - Eastermar - Kootstertille - Twijzel - Buitenpost - Kollum