Rit 6 van 2014 op zondag 16 februari over 44 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Oudwoude - Westergeest - Driezum - W‚ltersw‚ld - - Damw‚ld - Rinsumageast - Broeksterw‚ld - Kollum