Rit 16 van 2013 op zondag 2 juni over 89 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Veenklooster - Kollumerzwaag - De Westereen - Feanwâlden - Burdaard - (Tergręft) - (langs Bartlehiem) - Hijum - Alde Leie - Vrouwenparochie - Oudebildtzijl - (Nieuwebildtzijl) - (langs Ferwert) - Blije - Holwerd - Waaxens - Hantum - Hiaure - Dokkum - Kollum